En vecka i mars

Det är fredag eftermiddag och arbetsveckan går mot sitt slut. Då blir jag plötsligt påmind om att vi har en blogg i föreningen. Jag tänker att det kanske är någon som undrar vad vi sysslar med här på kansliet en alldeles vanlig vecka i mars.

Denna veckan har vi packat kallelser till årsmötet och lämnat dem till posten. Det blev cirka 1000 stycken. Vi har också skickat information om föreningen till några nya medlemmar och önskat dem välkomna. Och tänk…till sist blev också verksamhetsberättelsen för 2016 klar.

årsmöte

Vi har haft Drop In och vi har haft flera besök av medlemmar och andra som är intresserade av föreningen. Telefonsamtalen och mailen har varit många och de som hört av sig har ofta en historia att berätta. Den kan ha handlat om en skola som inte fungerar, om en hälso- och sjukvård som inte bryr sig eller om människor som kränker. För varje historia blir vi lika upprörda över att vi har ett samhälle som stänger ute människor och för varje historia blir vi lika imponerade över människors kraft och vilja, över hur de kämpar för att få en skola som fungerar, en hälso- och sjukvård som bryr sig eller för att de själva eller deras nära inte ska kränkas.

Denna veckan har det varit brukarråd på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Där fick vi information om det nya barnsjukhuset, om att det är ett autismteam på gång och mycket annat. Det har också varit en presentation av Julia Bahners forskning ”Vilka röster hörs?” Om hur funktionshinderrörelsen påverkar, våra villkor och om vårt inflytande.

IMG_9164

Trevlig helg!
önskar Ulla

PS Du vet väl att föreningens hemsida har ett kalendarium där du kan se vilka aktiviteter som är aktuella den närmaste tiden http://www.autism.se/goteborg-kalendarium

 

GPCC, vad är det?

Under minikonferensen Hur mår du som arrangerades av Autism- och Aspergerförbundet Göteborg under hösten så fanns det information från GPCC som är Centrum för personcentrerad vård. Här kommer ett inlägg om vad det är.

”En patient är en person som är mer än sin sjukdom”
Begreppet personcentrerad vård omfattar alla former av hälsa- och sjukvård, rehabilitering och omsorg.

I en av sina broschyrer skriver de att det inom personcentrerad vård är patienten en kapabel person med resurser och förmågor. Hälso- och sjukvården har i allt för hög etstäckning fokuserat på biologiska mätmetoder och personen har kommit i bakgrunden. Patienten som person skall få vara en aktiv part i den gemensamt planerade vården.

GPCC är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum till vilket över 100 forskare är knutna. Centrumets övergripande syfte är att stödja och genomföra personcentrerad hälsa- och sjukvårdsforskning samt driva omställning mot personcentrerad vård.

Effekter av den personcentrerade vården är:
– Ökad känsla av trygghet i samband med vård
– Förbättrad smärtlindring
– Minskning av trycksår eller annan medicinsk komplikation
– Ökad muskelstyrka och minskad trötthet
– Förbättrad självskapad hälsa och ökad livskvalitet
– Förbättrade utskrivningsrutiner
– Högre frekvens av återgång till hemmet efter sjukhusvistelsen
– Ökad självtillit
– Kortare vårdtider
– Reducerade vårdkostnader med upp till 40 %

Mer info kan fås på www.gpcc.gu.se

”Hur mår du” i bilder

Under minikonferensen Hur mår du som arrangerades av Autism- och Aspergerföreningen i Göteborg under hösten.
Det ligger bildtexter under varje bild så att det går att förstå även med hjälpmedel.

img_1544
Några besökare tar lite luft i en paus och passar på att prata med utställare och besökare
IMG_1548.jpg
Vänsterpartisterna pratar med Gunilla från DART
img_1554
Ett föreläsargäng pratar ihop sig
img_1560
Eva från Lots för barn och unga i Göteborg pratar med en besökare
img_1553
Ordförande Annika Lindström pratar med en av utställarna

Lots för barn- och unga

Det näst sista inlägget från minikonferensen Hur mår du som arrangerades av Autism- och Aspergerförbundet Göteborg under hösten är ett samtal med Eva Domerus från Lots för barn- och unga i Göteborg.

img_1557

Eva berättar att Lots för barn och ungdomar är en tjänst dit man kan vända sig för att få vägledning och råd om vad man kan göra eller vilken hjälp som finns att få.
Det går att kontakta Lots för barn och unga på flera sätt så som besök, telefon eller genom att skriva till de.

Hon beskriver också att de ger gott om tid för samtalen och att de också har en studiecirkel för föräldrar som behöver och vill lära sig mer vad de kan göra för att hjälpa och stötta sina barn.

Skriven av Linda Mathiasson, medlem och valberedare i föreningen

Inte önskat stöd

Detta inlägg från minikonferensen Hur mår du som arrangerades av Autism- och Aspergerförbundet i Göteborg nu i höst är några tankar från en anhörig.

img_1551

Den anhöriga som jag pratade med beskrev att hen var mycket trött, att det ofta var alldeles för mycket för att egentligen orka med och göra något åt situationen både för sig själv och sin närstående med autismdiagnos.

Hen beskriver också att stöd från sjukvård eller samhället i stort inte funnits där när hen har efterfrågat det. Det mesta stöd har hen fått från vänner men även vännerna börjar tröttna och tycka att det blir för mycket.

Önskan hade varit att hittat någonstans som kunde ge stöd i sin situation om vad som är bäst och där det också gått att få hjälp att få sin närstående att vilja göra något för att se om det var möjligt att komma igång.

Frågan som kvarstod efter detta samtal var hur kan jag få hjälp att komma igång?

Skriven av Linda Mathiasson, medlem och valberedare i föreningen

V om vad de vill med sjukvården

Ytterligare ett inlägg från minikonferensen Hur mår du som arrangerades av Autism- och Aspergerförbundet i Göteborg under hösten. Detta inlägg är med det enda politiska partiet som var närvarande under kvällen.

img_1548

Det sägs vara svårt att få kontakt med BUP:s specialmottagning. Vad vill ni göra åt det?

Hela denna verksamhet har hamnat i skymundan. Habilitering och hälsa känner sig osedda. Många inom politiken tror att det är en väldigt liten verksamhet. Vänsterpartiet vill försöka lyfta frågan i SU:s styrelse för att försöka nå en förändring så det blir lättare att få kontakt med bland annat BUP:s specialmottagning för de ungdomar som behöver den hjälpen.

Vänsterpartiet vill också att sjukvården ska vara hälsofrämjande och inte bara jobba med det sjuka. Dessutom ser de jämlikhet som något viktigt, sjukvården ska inte exkludera någon för att man inte passar in eller så.

Skriven av Linda Mathiasson, medlem och valberedare i föreningen

Annars kontakt när något inte är bra

Ännu ett inlägg från minikonferensen Hur mår du som var nu i höstas arrangerat av Autism- och Aspergerföreningen i Göteborg. Detta inlägg är tankar från Marie Nordström på Habiliteringen i Västra Götaland.

Marie beskriver att den här typen av möjligheter där man får träffa intresserade personer i samtal och möten ger ett helt annat möte jämfört med om man kommer till habiliteringen via remiss för att något inte är bra eller fungerar som man vill.

På den här typen av möten eller träffar blir det istället möjlighet att diskutera utifrån frågor som besökare funderar över och som de kanske länge gått och undrat över om det går att göra något för att förbättra eller så. Här ges också möjlighet att träffa andra verksamheter och få värdefull kontakt som kan öka samverkan.

Vi är gärna med på den här typen av möten för att möjliggöra att det skapas bra relationer till habiliteringen.

Skriven av Linda Mathiasson, medlem och valberedare i föreningen